Dienstverlening

Image

Zorgboerderij Veluwezoom biedt haar diensten aan in de vorm van:

  • Arbeidsmatige groepsbegeleiding

  • Reguliere groepsbegeleiding

  • Individuele begeleiding

  • Respijtzorg

Financiering van de zorg

Er zijn meerdere vormen van financiering van de zorg.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Deze wordt aangevraagd bij de Gemeente middels een keukentafelgesprek. Zorgboerderij Veluwezoom is aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg. Aanbesteding en facturering verloopt via deze Coöperatie.

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Wanneer de WMO niet toereikend is kan deze over gezet worden naar de WLZ. Deze wordt aangevraagd bij het zorgkantoor. Zorgcontract en facturering verloopt via de Coöperatie of in onderaanneming met de Stichting/Instelling waar u woont.

PGB (Persoon Gebonden Budget)

Wanneer u een budgethouder heeft kan deze voor u zelfstandig de zorg inkopen via dit budget. Zorgcontract en facturering wordt zelfstandig door budgethouder uitgevoerd in samenwerking met Zorgboerderij Veluwezoom.
Image

Dagbesteding in Oosterwolde

Gewoon buitengewoon!

Copyright © 2023 | Een Kamels site
Privacyverklaring | Klachtenreglement

Wij zijn aangesloten bij

Kwaliteit laat je zien

Image
Image